7. 3. 2013

ROMEX pro bezpečnou cenu
Připojujeme se k výzvě ČKA a ČKAIT pro zavedení tzv. bezpečné ceny, tedy takové, která zaručeně přinese kvalitní, neohrožující stavbu či územní plán a nebude v průběhu a nebude v průběhu projektování či stavby navyšována.