Při rekonstrukcích kovových konstrukcí se zaměřujeme na jednoduchost
a minimální náklady provedení. Používáme vlastní technologii bez požárního nebezpečí, tedy bez použití svařování.

Opravujeme a rekonstruujeme:

    • nosné ocelové konstrukce
    • technologické konstrukce
    • účelové a atypické konstrukce
  • Elektrárna ČEZ Tisová

    Rekonstrukce nosné konstrukce